Telefonnummer

Om du vill kontakta eller sjuk anmäla ditt barn:

Elev i åk 7-9: 060-302 84

Elev i åk 4-6: 060-600 53 86
Elev i F-3 samt fritids: 060-302 82

 

Rektor/Skolsköterska:  060-302 85
Kurator Cornelia Rosvall:  072-519 00 34

VD Mikael Jonsson: 070-548 14 15