Olycksfallsförsäkring

Njurunda Friskola har via kommunen en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring för bland annat grupper inom skola och socialtjänst inom Sundsvalls kommun. Försäkringen gäller vid olycksfall, inte vid sjukdom.

Läs mer om försäkringen på Sundsvalls kommuns hemsida.